Processen

Uncategorized

Tansparent röd – Alazarin crimson, målas över ”gråmålningen”

Målar skuggor med bränd umbra

Tar bort lite färg från partier som ändå ska vara vita sen, och som redan är vita i ”gråmålningen”

Färdigställer löven som här redan har fått en del highlights

Förfärdigar highlightsen på löven

Droppar, droppar…

I denna målning har jag gjort något jag aldrig gör annars – hittat på saker som inte finns i mitt referensfoto. Här har jag målat ett helt gäng fantasidroppar som inte fanns :) Gick rätt bra tycker jag, som inte brukar måla droppar. Jag tycker i allmännhet att daggdroppar på blommor är en sån kliché, men min favoritkonstnär Delmus Phelps hävdar att vattendroppar är ett av de bästa sätten att särskilja sin konst från alla andra.

Ja, det är frågan…

Börjar måla förstärka highlightsen på rosen. Se vilken skillnad!

Färdig